Tietosuojaseloste

Autokoulu Zetti Ky suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen (voimassa 25.5.2018

alkaen) mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme asiakkaillemme kuinka, käsittelemme heidän henkilötietojansa.

Jotta asiakas voi käyttää www.zetti.fi toimintoja: ilmoittautumisia ja yhteydenottolomaketta, on hänen

hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Keräämämme asiakastiedot muodostuvat asiakkaan henkilökohtaisesti meille antamiin kuin myös

mahdollisesta verkkosivuston käytöstä.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä:

Zetti Autokoulu Ky

Y-tunnus: 2097259-5

Oikotie 7

04400 JÄRVENPÄÄ

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saa lisätietoja zett@zetti.fi

Nämä tiedot asiakkaasta kerätään

Mahdollisia kerättäviä tietoja ovat:

• Asiakkaan itsensä antamat tiedot

• Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi

• Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

• Henkilötunnus

• Mahdolliset jo olemassa olevan ajokortin tiedot

• Mahdollinen muu autokoulupalveluiden käyttöhistoria

• AM120 / A1 luokkaa suorittavan asiakkaan huoltajan / huoltajien suostumuslomake sisältäen

tunnistamistiedot. Yhteystiedot, ja henkilötunnus

• Maksutapa ja mahdollinen maksuaikataulu

• Laskun ym. muun materiaalin toimitustapa tai toimitusosoite

• Jos henkilötietojen keräämiseen on lakisääteinen velvoite, henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita

rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen päälähde on asiakas itse. Lisäksi voimme saada pakollisia lisätietoja ajokorttiprosessin liittyviltä

yhteistyökumppaneilta tai viranomaisilta.

Näihin tarkoituksiin käytämme asiakkaan henkilötietoja

Henkilötietoja käytetään:

• Pakollisiin viranomaisilmoituksiin

• Pakollisiin asiakasta koskevan palvelun tuottamisen aiheuttamaan tietojen käsittelyyn ja arkistointiin

• Asiakkuuden ylläpitämiseeen.

Säilytämme ja suojaamme asiakkaan henkilötietoja

Jokainen henkilötieto on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen

hävittämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Zetti Autokoulu Ky säilyttää säilyttää asiakastietoja Suomessa ja käyttämämme palvelimet on suojattu

asianmukaisesti tietomurtoja vastaan.

Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuojaasetuksen

vaatimukset.

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät henkilöt

Asiakastietoihin on pääsy vain Zetti Autokoulu Ky:n omilla työntekijöillä. Varmistamme, että

henkilökuntamme käyttää asiakkaiden tietoja turvallisesti ja vastuullisesti. Jokainen yrityksessä toimiva

henkilö, jolla on pääsy henkilö- ja asiakastietoihin, käsittelee niitä ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden

mukaisesti.

Tietojen hallinnasta vastaa:

Zetti Autokoulu Ky

Y-tunnus: 2097259-5

Oikotie 7

04400 JÄRVENPÄÄ

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittava aika, jotta voimme täyttää niitä tässä selosteessa mainituihin

käyttötarkoituksiin. Joitakin tietoja säilytetään kauemmin jos se on tarpeen laissa asetettujen tarpeiden

vuoksi. Mm. ajokorttiprosessin kulun, arkistoinnin ja prosessin loppuunsaattamisen ajan. Lainsäädäntö

asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle mm.

- ajokortin suorittamiseen liittyvää dokumentointia on säilytettävä Trafin ohjeiden mukaisesti viisi

vuotta.

- Kirjanpitolaki määrittää pidempiä aikoja kirjanpitoaaineistolle.

Asiakasta koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa

listattuihin tarkoituksiin jos poistopyyntö on mahdollinen lain vaatimusten kanssa.

Asiakkaan oikeudet

• Saada tulosteet maksutta kaikista Zetti Autokoulu Ky:n tietojärjestelmistä löytyvistä henkilötiedoista

• Pyytää itseä koskevien henkilötietojen poistamista tai oikaisemista.

• Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

• Asiakkaalla on oikeu saada kuvaus henkilötietojen käsittelystä kirjallisesta, suullisesti tai sähköisesti

• Asiakkaalla on oikeus saada tieto jos henkilötietoja käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen,

johon henkilötiedot kerättiin.

Asiakas voi tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Jos

emme pysty tietyiltä osin lainsäädännöllisistä syistä toteuttamaan poisto- tai muokkauspyyntöä ilmoitamme

asiakkaalle asiasta.

Asiakkaan henkilötietojen luovutus muille tahoille

Luovutamme välttämättömiä tietoja vain välttämättömille yhteistyökumppaneille, pääsääntöisesti

viranomaisille ja tällöin kyseessä on ajokorttiprosessin toteutuminen tai viranomaisten pyyntö.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme toimintaamme ja käyttämäämme teknologiaa jatkuvasti. Siksi myös rekisteriselosteemme ja

tietosuojaselosteemme sisältö voi muuttua. Ajantasainen tietosuojaseloste on aina saatavilla osoitteessa

www.zetti.fi

Yhteydenotot

Autokoulu Zetti Ky

zetti@zetti.fi